ÜDV szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint ÜDV szó jelentése, értelmezése:

(üd-v) fn. tt. üdv-öt, harm. szr. ~e. 1) Széles ért. jólét, szerencse, áldás, boldogság, mely testi, vagy lelki vágyainkat kielégiti. Ily értelemre mutat származéka: üdvözöl, azaz, valakit jó kivánatokkal halmoz, fogad, köszönt. Testi, lelki üdv. Üdv neked, azaz légy boldog, légy áldott, egészséges. 2) Szorosb ért. túlvilági mennyei boldoglét, mely keresztény hittani értelemben az igaz jámbor hivők örök jutalma. Ez egykor elavult, de ujra divatba hozott szó helyett rendesen az üdvösség használtatott; pedig e kettő között oly különbség van, mint a nedv és nedvesség, kedv és kedvesség, redv és redvesség, keserv és keservesség között; V. ö. ÜDVÖSSÉG. Mi származását illeti, gyöke: üd, s oly képzésü, mint a ked, ned, red, el, keser, feny, sér, köny, ör, ter, seny, eny, ad, od, ham, mag, or, dar, részint elvont, részint élő gyökükből származott kedv, nedv, redv, elv, keserv, fenyv, sérv, könyv, örv, terv, senyv, enyv, adv, odv, hamv, magv, orv, darv, továbbá az igékből képzett ölv, nyelv, örv, élv, melyekben a v képző nem más, mint vagy a tulajdonságot jelentő u, ü, vagy az igeneves ó ő változata, pl. keserü keserv; könnyü könyv; hamu hamv; adu adv; ölő ölv, nyelő nyelv; ötő v. öttő ötv (,ötvös' szóban), élő élv stb.

Betűelemzés "ÜDV" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): ..- -.. ...-

A szó 3 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (33.3%). Ez 4.95 százalékkal kevesebb mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 1 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 0.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: VDÜ.

Keresés az interneten "ÜDV" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: ÜDV Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika